Blog

NYKØBING FALSTER I DAG

NYKØBING FALSTER I DAG

God debat hos Professionshøjskolen Absalon med blandt andre min politiske kolleger Anne Møller Ronex og Jacob Jensen og dejlig tur på gaden med vores stærke regions-kandidat i Guldborgsund John Hansen

Fælles debatmøde i Sorø

Fælles debatmøde i Sorø

Forebyggelse, presset på sundhedsvæsenet, lighed i sundhed og fremtidige prioriteringer på sundhedsområdet var nogle af de emner Anne Møller Ronex og jeg i dag drøftede på er fælles debatmøde i Sorø. Tak til Radikale og Anne for en rigtig god debat. Og tak til Zenia Stampe og Rasmus Horn Langhoff for at lede os godt gennem debatten

Dejlig fredag i Kalundborg og Stevns

Dejlig fredag i Kalundborg og Stevns

Valgkampen er i fuld gang. I går besøgte jeg Kalundborg og Stevns sammen med vores stærke kandidater Kirsten Rask og Kathrine Monsrud Ekelund Politiker Vi kørte bl.a. en tur med Østbanen, og fik en snak om den store betydning banen har for rigtig mange, og at vi i Socialdemokratiet vil fortsætte arbejdet for Østbanen, lige indtil de nye skinner ligger der. Desuden kunne vi fortælle det positive, at transportministeren forsikrer os om at pengene der er afsat i trafikaftalen er sikre. Også selvom der desværre er kommet en forsinkelse af renoveringen på grund af krav om nye miljøundersøgelser! En dejlig fredag i Region Sjælland

Uddannelse og brug af alle kompetencer er vigtigt - alle steder i sundhedsvæsenet!

Uddannelse og brug af alle kompetencer er vigtigt - alle steder i sundhedsvæsenet!

I Socialdemokratiet ønsker vi at bruge alles kompetencer fuldt ud, for at få det bedste sundhedsvæsen. Og det er nødvendigt. For vi bliver flere ældre, fordi vi heldigvis lever længere og længere. Hvis vi får flertal efter valget, så vil vi i første halvår af 2022 have en grundig evaluering og status på regionens Serviceassistentkoncept. For det er i hele sundhedsvæsenet brug for mange flere hænder og fokus på at bruge alles kompetencer på bedste måde til gavn for vores patienter. Vi er derfor positive overfor en model hvor fx rengøringsassistenter stadig får en erhvervsuddannelse til serviceassistenter for at sikre bredere kompetencer til flere opgaver. Men vi er også positive overfor at bruge portøruddannelsen til at uddanne og ansætte portører til vores sygehuse. Vi tror på at en sådan model vil kunne gavne både patientbehandlingen og arbejdsmiljøet. Billedet er fra tidligere på Slagelse sygehus. Her fik jeg både mulighed for at være med til at køre patienter i sengene og deltog i rengøringen

SIKKERHED FOR ØSTBANEN

SIKKERHED FOR ØSTBANEN

Min kamp for nye skinner til Østbanen fortsætter, lige indtil de ligger der.Sammen med Anne Valentina Berthelsen, og andre gode politiske kolleger fra SF og Socialdemokratiet, havde vi i dag møde om Østbanen med Transportministeren. Pengene er sikret, også selvom der mangler ekstra miljøundersøgelser, inden arbejdet går i gang.Heldigvis er skinnerne holdbare lidt endnu. Så VVM-screeningen kan gennemføres mens togdriften fortsætter. Forsinkelsen forventes at blive på 12 måneder. Det er vildt træls at projektet er forsinket på grund af pludselige miljøkrav.Men for de tusinder af passagere, der hvert år tager toget, er det vigtige budskab, at pengene er afsat! Der kommer nye skinner på Østbanen!

UDDANNELSE AF VORES EGNE LÆGER!

UDDANNELSE AF VORES EGNE LÆGER!

I går havde jeg besøg af sundhedsminister Magnus. For lægemangel er en af de sager der optager mig rigtig meget, for ALLE skal have et godt og trygt lægetilbud!Så er det super at få besøg af vores sundhedsminister. Vi talte om, at en af løsningerne på lægemanglen er, at vi uddanner vores “egne” læger i Region Sjælland.Derfor er jeg også glad for at vi har fået vores egen lægeuddannelse op og stå i Region Sjælland.En anden vigtig indsats er at investere i forskning og stærke faglige miljøer. Det og meget andet vendte jeg med Magnus Heunicke i går. Tak for snakken og tak for godt samarbejde Magnus

SAMMEN SKAL VI FINDE DE GODE LØSNINGER!

SAMMEN SKAL VI FINDE DE GODE LØSNINGER!

Rigtig godt debatmøde hos FOA i Region Sjælland i dag. Særligt godt fordi der kom rigtig gode og konkrete indspil fra tillidsrepræsentanterne, til hvordan vi kan forbedre vores sundhedsvæsen og arbejdsmiljø i fremtiden. Alle ansatte på Regiones hospitaler, skal have lov til og mulighed for at bruge deres kompetencer fuldt ud, når de er på arbejde. Til gavn for borgerne, men også for medarbejderne, da vi mangler personale. Kun ved at bruge alles kompetencer fuldt ud kan vi sikre sundhedsvæsenet i fremtiden. Det vil blive et vedvarende fokus hos mig! Og et særligt godt møde fordi det kun er ved at tale sammen, vi finder de bedste løsninger. Derfor har inddragelse af patienter og medarbejdere et stort fokus hos mig. Mange tak for invitationen, for jeres engagement og et godt møde!

Et trygt lægetilbud er for alle, uanset hvor man bor!

Et trygt lægetilbud er for alle, uanset hvor man bor!

Mens jeg har været Regionsrådsformand, har vi sikret nye lægeklinikker og lukningstruede lægevagter i 6 byer i Region Sjælland: Kalundborg, Ringsted, Vordingborg, Nakskov, Nykøbing Sjælland og Stege. De betyder, at vi i dag har lægevagt 11 steder spredt ud over Region Sjælland. Vi har fået lægeuddannelsen til Region Sjælland, og vi får nu en bedre fordeling af læger under uddannelse, så flere skal uddannes udenfor landets største byer. Helt afgørende for at sikre lighed i lægedækningen. Et trygt lægetilbud er for alle, uanset hvor man bor! Jeg er klar til at fortsætte kampen!

DR2 DEADLINE, TV2 LORRY OG HÅBDBOLD!

DR2 DEADLINE, TV2 LORRY OG HÅBDBOLD!

Endnu en god dag i valgkampen.Mine budskaber - vi skal nytænke sundhedsvæsenet med nære tilbud til vores borgere og mindre pres inde på sygehusene. Også havde Holger Schou Rasmussen og jeg glæden af at kåre man of the match i Team Sydhavsøernes flotte sejr over Grindsted. Det blev Nicolai Jørgensen som overstrålede alle med hele 15 scoringer.

UGENS ILDSJÆL: Ismail Gögenur professor, dr.med. og overlæge i Region Sjælland.

UGENS ILDSJÆL: Ismail Gögenur professor, dr.med. og overlæge i Region Sjælland.

”Vi skal stoppe med at se patienten som en sygdom. Vi skal have en helhedsforståelse af sygdommen og skræddersy behandlingen til dig” siger én af verdens absolut førende læger. Ismail forsker i banebrydende kræftbehandling, og tiltrækker forskere fra hele verden til Region Sjælland. Hør os tale om hvordan ny teknologi og et nyt syn på patienten, vil påvirke fremtidens behandling

Svensk pølseret i dejligt vejr

Svensk pølseret i dejligt vejr

I Køge serverede Astrid Krag og jeg i dag Svensk pølseret. Astrids ret i “En Kogebog for Fællesskabet”. Det gjorde vi sammen med vores energiske Køge-kandidater til regionsrådet Jan Hendeliowitz og Helle Hedegaard Lethmar. Det blev der taget rigtig godt imod.I Roskilde fik jeg mange gode snakke med Roskildeborgerne sammen med en af vores stærke kandidater til regionsrådet fra Roskilde René Vejby Kierch - kandidat til Region Sjællands regionsråd.Tak for en skøn dag i Køge og Roskilde

SLAGELSE i dag

SLAGELSE i dag

På gaden med gode socialdemokrater. Bl.a. vores Slagelse-lokale kandidat til regionsrådet Anne Christiansen Thilemann og borgmester John Dyrby Paulsen. Tak for gode snakke til alle jer vi mødte

NY KLINIK FOR SENFØLGER EFTER KRÆFT!

NY KLINIK FOR SENFØLGER EFTER KRÆFT!

I mange år har senfølger efter kræft været alt for overset. Man skønner at op mod 50% af de, der overlever kræft, får senfølger som fx depression, smerter og træthed. Heldigvis bliver flere og flere i dag helbredt for kræft, men det er vigtigt for mig, at vi også hjælper med at behandle senfølger. Det handler nemlig om livskvalitet. Jeg har derfor glædet mig meget til i dag. For i dag åbnede vi vores nye klinik for senfølger i Region Sjælland. På klinikken mødte jeg funktionsleder og afdelingslæge Lena Saltbæk, som med sit team er klar til at hjælpe patienter, med de udfordringer senfølger kan give.

TURBO PÅ UDVIKLINGEN AF DEN NÆRE SUNDHED FOR OS ALLE!

TURBO PÅ UDVIKLINGEN AF DEN NÆRE SUNDHED FOR OS ALLE!

Jeg er glad. Jeg har kæmpet for at regeringens nærhedsudspil skulle have en stærk prioritering af Region Sjælland. Det er lykkes. Udspillet om 20 Nærhospitaler i DK er vand på den mølle vi har i gang i Region Sjælland med at skabe nære sundhedstilbud til alle borgere. Udspillet betyder udvikling af vores sundhedscentre i Nakskov og Kalundborg samt sikring af stærke lokale sundhedstilbud i Næstved. Alle tre steder med fremtidige Nærhospitaler. Regeringen har ikke sat placering på 7 Nærhospitaler, og jeg kommer til at arbejde for flere Nærhospitaler til Region Sjælland, end de tre der er nævnt i udspillet. Derudover indeholder regeringen udspil bedre fordeling af uddannelseslæger Jeg har selv flere gange foreslået at fordelingen af læger under uddannelse skal være anderledes end i dag. Flere skal uddannes ude i Region Sjælland og færre i landets større byer. På den måde kan vi skabe en bedre fordeling af læger. Alt andet er ikke rimeligt! Det handler for mig om lighed for alle - også når det gælder gode og trygge sundhedstilbud!

32 MIO. EKSTRA TIL ARBEJDSMILJØET. MINIMUM.

32 MIO. EKSTRA TIL ARBEJDSMILJØET. MINIMUM.

Som regionsrådsformand oplever jeg hver eneste dag på vores sygehuse engagerede medarbejdere, der knokler for at give os borgere den bedste behandling og pleje. Medarbejdere der bare ikke kan løbe stærkere. Flere steder er presset og tempoet for højt. Det kan vi ikke være bekendt over sundhedspersonalet, som hver dag yder en ekstraordinær indsats, trods pukler efter corona-pandemi og sygeplejerskestrejke, og store udfordringer med at rekruttere det nødvendige personale. For slet ikke at tale om at flere af os bliver syge, og flere sygdomme behandles end før. I mange år under borgerlig ledelse var mantraet, at den offentlige sektor skulle “køre lidt længere på literen”. Det stopper nu. Efterslæbet fra mange års underprioritering er store. Det kræver en markant opprioritering fra Folketingets side i den kommende tid. I Region Sjælland har vi siden jeg blev formand for 4 år siden, taget mere end 20 konkrete initiativer for at forbedre arbejdsmiljøet, og sikre mere tid til vores medarbejdere og dermed mere tid til patienten. Eksempler er: - Vi har prioriteret mere 190 mio kr. ekstra til mere personale, rekruttering og fastholdelse samt arbejdsmiljøindsatser på sygehusene. Herunder 90 mio kr. til flere sygeplejersker og vi har investeret i nye semi-intensive senge, der skal tilføre flere medarbejdere og mere tid til patienten. - Vi har igangsat arbejde med dialogbaseret vagtplanlægning og brug af flere faggrupper i opgaveløsningen for at aflaste eksempelvis sygeplejersker og læger. - Vi arbejder med konkrete forsøg på flere afdelinger, der øger andelen af fuldtidsansatte for at lette arbejdspresset for de enkelte medarbejdere. - Vi har prioriteret flere penge til kompetenceudvikling, og vi henvender os aktuelt direkte til 500 sygeplejersker, der p.t. arbejder uden for faget. Og så sent som i går fik jeg opbakning i Regions Sjællands forretningsudvalg til disse nye indsatser: - Vi afsætter nu yderligere minimum 25 mio. kr. til konkrete initiativer der straks iværksættes. Det betyder bl.a. at vi får mere administrativt personale - eksempelvis lægesekretærer - der skal understøtte og aflaste eksempelvis sundhedspersonalet, så der kan blive mere tid til patienten. - Vi har tidligere er afsat 7 mio. kr. i budgetaftalen for 2022 til fastholdelse af medarbejdere. I denne uge har vi afsat 25 mio. kr. yderligere, så vi nu er oppe på 32 mio. kr. ekstra til arbejdsmiljøindsats i sundhedssektoren i Region Sjælland. Det er et supplement til, at der tidligere er bevilget ca. 90 mio. kr. til ansættelse af flere sygeplejersker. - Vi er på vej med et konkret forslag til, hvordan vi kan afbureaukratisere vores ledelsestilsyn, som er en stor arbejdsopgave for mange ledere. - Vi er på vej med et oplæg, til hvordan vi kan hjælpe vores borgere endnu mere, via vores dygtige paramedicinere helt ude i borgernes egne hjem, for at undgå indlæggelser som kan forebygges. - Vi undersøger om nye lønværkstøjer kan tages i brug. I forhold til lønspørgsmålet, så vil jeg gerne tydeligt gentage og understrege, at jeg ønsker ligeløn indført, og at jeg kæmper for, at Folketing, Regioner og Kommuner forpligtiger sig til at udligne de forskelle lønstrukturkomiteen finder. Det skal gælde både for sygeplejersker og andre faggrupper. Jeg tror på at vi kan nytænke gode muligheder for at løse den aktuelle situation, som skaber et sundere arbejdsmiljø, inddragelse af medarbejderne, og stærk rekruttering og fastholdelse af vore dygtige medarbejdere. Opgaven med at rekruttere det nødvendige personale, og et højt pres i sundhedsvæsenet, er gældende i hele Danmark. Uanset hvem der siger noget andet, så er der ikke noget kvik-fix, men vi kan i fællesskab mellem medarbejdere, faglige organisationer og Region Sjælland løse opgaven. Derfor er jeg også glad for den gode dialog, jeg har med de faglige organisationer. I går Helle Dirksen formand for Danske Sygeplejeråd Kreds Sjælland, hvor vi blandt andet drøftede disse nye indsatser.

UGENS ILDSJÆL - SØREN HANSEN

UGENS ILDSJÆL - SØREN HANSEN

Få kan som Søren Hansen samle og begejstre folk, som han har gjort i årtier i og omkring Ravnsborghallen på Lolland. Som barn, ung og voksen har jeg oplevet hvad fællesskabet kan. De værdier jeg fik med som barn og ungt menneske fra Søren, og andre i foreningslivet, har jeg med mig hver dag i mit politiske arbejde i Region Sjælland! I en lille by betyder ildsjæle, der skaber fællesskab alt. Mød Søren Hansen her. Et møde med Søren er aldrig kedeligt. Han er en ildsjæl og et fantastisk mennesker, som jeg er stolt af at kende!

UDVIKLING AF REGION SJÆLLAND

UDVIKLING AF REGION SJÆLLAND

Som Regionsrådsformand har jeg sammen med direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petterson, og en række ildsjæle, startet Sjællands Udviklingsalliance. Vores første mål var at skaffe 1 mia. kr. til erhvervsprojekter, der vil gøre en forskel i mange lokalområder i Region Sjælland. Målet er nået, men vi stopper ikke her! Vi vil endnu mere udvikling af vores skønne region

TREDJE GANG!

TREDJE GANG!

For lidt over 8,5 år siden ringede Holger Schou Rasmussen og spurgte om jeg ville stille op til byrådet. Det sagde jeg ret hurtigt ja til, og det har jeg aldrig fortrudt. Det endte med valg til byrådet og fire år senere valg til regionsrådet og posten som regionsrådsformand. Tak for en spændende rejse og tak for den enorme støtte jeg har oplevet undervejs. Jeg er klar til mere, fyldt med energi og med fuldt fokus på de opgaver der skal løses i Region Sjælland!Nu er mine plakater oppe i masterne for tredje gang sammen med en masse andre kandidater.Tak til alle der har hjulpet med plakatophængningen og rigtig god valgkamp til alle! 

UGENS ILDSJÆL - LARS PETTERSON

UGENS ILDSJÆL - LARS PETTERSON

Region Sjælland flytter sig til at være et "sweet-spot". Direktør i Sparekassen Sjælland/Fyn Lars Petterson og jeg har startet Sjællands Udviklingsalliance sammen med en række andre ildsjæle. Vores første mål var at skaffe 1 mia. kr. til udvikling i Region Sjælland. Målet er nået, men vi stopper ikke her! Vi vil endnu mere udvikling af vores skønne region.  Kom med og mød Lars Petterson på Facebook

UGENS ILDSJÆL - KONGEN AF KIRSEBÆRVIN

UGENS ILDSJÆL - KONGEN AF KIRSEBÆRVIN

Årets vinmager, guldvinder, leverandør til 3 stjernede restauranter og kæmpe ildsjæl. Dejlige dråber og livsnydelse. Det kan jeg skrive under på. Vin produceret med passion og stolthed! Mød her vinproducent og iværksætter Harald Krabbe fra Frederiksdal Kirsebærvin. Vi skal skabe de bedste vilkår for iværksættere som Harald: Fordi de skaber gejst, arbejdspladser og stolthed i lokalsamfundet

KORTERE VENTETID PÅ HØREAPPARATER

KORTERE VENTETID PÅ HØREAPPARATER

For hørehæmmede er et høreapparat uundværligt. Uden et godt høreapparat mistes muligheden for småsnakke i køen, for at forestå en ekspedient og ikke mindst at kunne forstå sine kære. Majbritt Tobberup har et kompliceret høretab, og oplever hver eneste dag, hvor afgørende det er for hendes liv at have et godt høreapparat. Majbritt er desuden landsformand for Høreforeningen, og inviterede i torsdags til debatmøde. Temaet var, vigtigheden af kunne få hurtig hjælp når man lider af høretab. Selvfølgelig er et godt høreapparat helt afgørende for ens sociale liv, arbejdsliv og livskvalitet. Derfor blev jeg meget chokeret da jeg for 4 år siden, som nyvalgt Regionsrådsformand, så den forfærdelige venteliste. Dengang var ventetiderne på høreapparat i Region Sjælland over 100 uger. I dag er ventetiden 4 uger for ukomplicerede høretab og 20 uger for komplicerede høretab. En forbedring på mere end 80 uger men vi er ikke i mål. Jeg vil fortsætte arbejdet, for vi skal have ventetiderne endnu længere ned! Det her handler om livskvalitet for hørehæmmede.

Kampagne i Korsør

Kampagne i Korsør

Kampagne i Korsør med to stærke lokale Socialdemokratiske kandidater til regionsrådet Kenneth Peter Nielsen fra Korsør og Anne Christiansen Thilemann fra Slagelse. To vildt engagerede mennesker der vil gøre en forskel for et nært, trygt og grønt Region Sjælland

ENDNU EN UDDANNELSE TIL REGION SJÆLLAND

ENDNU EN UDDANNELSE TIL REGION SJÆLLAND

Vi skal altid være på jagt efter nye uddannelsesmuligheder. En ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente skal placeres i Region Sjælland. Nærmere bestemt i den sydlige del af vores region. Det er ren win-win fordi vi har brug for gode uddannelsestilbud i hele Region Sjælland og fordi der mangler fængselsbetjente. Jeg kan i dag læse kritiske røster, der mener at der ikke vil være nok elever i vores region. Til det kan jeg kun sige - universiteterne i de største byer har heller ikke lokale studerende nok. Derfor tager mange unge hvert år til byerne for at læse på universitetet. Her skal nogle måske tage den anden vej. Der er lige langt! Vi har en skøn region, og alle er meget velkomne til at blive.

NÆRT OG TRYGT

NÆRT OG TRYGT

Nært og tryg er essensen af mine mange budskaber i Haslev og Slagelse i dag. På Haslev Bibliotek med 70 engagerede og glade seniorer fra seniorklubberne i 3F Midt- & Østsjælland og i Slagelse Musikhus til debat med mine politiske kolleger om fremtidens Region Sjælland arrangeret af Rotary Slagelse.

Mere tid til patienten og mere fair arbejdsvilkår for vores sundhedspersonale!

Mere tid til patienten og mere fair arbejdsvilkår for vores sundhedspersonale!

Hvis vi ansætte flere lægesekretærer samt social- og sundhedsassistenter til de praktiske opgaver, skal vi kunne aflaste læger, sygeplejersker og jordemødre! Presset i det danske sundhedsvæsen er enormt højt for vores medarbejdere. Det skyldes bl.a. at det er svært at rekruttere de nødvendige læger, sygeplejersker og jordemødre. De vilkår vi har nu er ikke fair for nogen, og derfor skal vi finde nye løsninger. Derfor foreslår vi i Socialdemokratiet, sammen med SF, følgende: Vi vil i Region Sjælland ansætte mellem 100 og 140 lægesekretærer samt social- og sundhedsassistenter ekstra som en hjælp til vores nuværende sundhedspersonale. På den måde vil vi frigøre mere tid til kerneopgaven, og skabe mere tid til den enkelte patient. Vi tror på, at det er vigtigt for at forbedre både patientoplevelsen for vores borgere, og for at forbedre arbejdsmiljøet på Region Sjællands sygehuse. Et mindre arbejdspres skal også medvirke til, at vi med større succes kan rekruttere sygeplejersker, læger og jordemødre i fremtiden. Vi har over de seneste år taget mere end 20 konkrete initiativer for at lette arbejdspresset på vores sygehuse, men vi oplever alligevel et stigende arbejdspres. Samtidig har vi fået rettet op på den skrantende økonomi, som vi overtog i 2018. Derfor mener vi, at Region Sjælland er nødt til at investere markant i aflastning af personalet på vores sygehuse. Dette initiativ løser ikke hele udfordringen, men er en blandt mange indsatser, der skal forbedre arbejdsmiljøet og patientoplevelsen på Region Sjællands sygehuse. Jeg inviterer desuden som Regionsrådsformand i Region Sjælland alle sundhedsfaglige- og patientgrupper til i fælleskab at finde nye løsninger sammen med os.

Ugens ildsjæl - Julie Kølskov Madsen

Ugens ildsjæl - Julie Kølskov Madsen

Er du pendler ligesom 19-årige Julie? Julie pendler hver dag 120 km mellem sit hjem og uddannelsessted. Vil du vide hvilke gode råd jeg fik, om hvordan vi gør det lettere at være pendler på Sjælland? Så se videoen på Facebook. Smittende engagement og stærke budskaber om den kollektive trafik. Sådan var mit møde med Julie K. Madsen, der er i lære som smed hos Hardi International A/S og forperson for Erhvervsskolernes ElevOrganisation - EEO. Jeg vil tage Julies budskaber med i mit videre arbejde som Regionsrådsformand! Tak Julie. Vi skal have en god region for vores unge mennesker, og den kollektive trafik er afgørende.  Følg med på Facebook når jeg i næste uge møder en ny lokal ildsjæl, som giver mig gode råd til forandringer i Region Sjælland.

UGENS ILDSJÆL - CLAUS MEYER

UGENS ILDSJÆL - CLAUS MEYER

Jeg ved aldrig helt hvor jeg er på vej hen, men jeg glemmer aldrig hvor jeg kommer fra”, siger Claus. Vil du vide hvad fodbold, folkemøde og fælleskaber har med iværksætteren Claus Meyer at gøre? Bare fordi man startede verdens bedste restaurant i København og rejste til USA, kan man stadig være en lokal ildsjæl: Claus Meyer står både bag et hotel, en fodboldklub og æblevirksomhed på Sydhavsøerne Lolland og Falster.  Følg med på min Facebook side, når jeg de næste uger tager rundt i Region Sjælland, og møder lokale ildsjæle der gør en stor forskel

INGEN MEDARBEJDERE SKAL FORFØLGES OG VÆRE UTRYGGE!

Vores medarbejdere kæmper hver dag for at give den bedste behandling og pleje til os borgere. Det er vigtigt for mig, at medarbejderne kan føle sig sikre og trygge i deres arbejde. Det gælder særligt i job, hvor der er risiko for, at medarbejderen kan opsøges af borgere eller udsættes for chikane. Derfor er jeg også glad for at vi i Region Sjælland, i vores budgetaftale for 2022, har besluttet at udnytte de nuværende regler fuldt ud, så medarbejderne i fremtiden skal kunne identificere sig i patientjournaler med initialer eller medarbejdernummer i stedet for navn.

Ingen børn skal være uden grin, leg og bevægelse!

Ingen børn skal være uden grin, leg og bevægelse!

Omgivet af glade SUPER HELTE blev Legeheltene i dag lanceret på hospitalet Filadelfia. Legeheltene leger med børnene på det 2.400 m2 store udeareal med masser af legeredskaber, som er skræddersyet til børn og unge med epilepsi, som den selvejende institution med hjemsted i Dianalund i Sorø Kommune blandt andet beskæftiger sig med. Det er så vigtigt for mig, at alle børn kan være en del af fællesskabet med grin og leg, også selv om sygdom har ramt. Tak til Legeheltene og Filadelfia.

Frivillige ILDSJÆLE der gør en forskel!

Frivillige ILDSJÆLE der gør en forskel!

Lokalerne til Headspace er nu indviet i Nykøbing F og Nakskov. Det bliver SÅ godt for egnens unge. Her er Anette og Jes, der er frivillige i Headspace, og som er med til at gøre en forskel for unge, der har behov for nogen at tale med. Omsorg og fællesskab går hånd i hånd. Omsorgen for hinanden er vigtig for alle ikke mindst for unge, der har ondt i sjælen. Og her gør Anette og Jes en stor forskel. Tak for jeres indsats. Jeg er enormt glad for, at vi i Region Sjælland i de seneste år har starter samarbejde med Headspace centrerne i Roskilde, Slagelse, Kalundborg, Lolland og Guldborgsund kommuner. Det har stor betydning for vores unge!

Tryg og sikker overgang fra hospital til hjemmet

Tryg og sikker overgang fra hospital til hjemmet

Overgangen fra hospital til eget hjem kan være svær, særligt for de allersvageste medicinske patienter. Det er vigtigt for mig, at vi gør den overgang tryg og sikker for den enkelte! Derfor er jeg glad for at jeg i fredags kunne byde social- og ældreminister Astrid Krag velkommen på Sjællands Universitetshospital hvor vi har succes med både udskrivningskoordinatorer og socialsygeplejersker der medvirker til en mere ukompliceret overgang fra hospital til eget hjem. Et vigtigt arbejde for at sikre trygheden når man skal hjem fra sygehuset og for at undgå genindlæggelser!

Styrkelse af kræftbehandlingen i Region Sjælland

Styrkelse af kræftbehandlingen i Region Sjælland

Drak i går kaffe med direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker og FOA-formand Torben Hollmann, og fik en god snak om bl.a. vores seneste budgetaftale hvor vi investerer 91 mio. kr. ekstra i både nyt udstyr og indsatser på kræftområdet der bl.a. skal give kortere ventetider!

Grøn varme i Ringsted

Grøn varme i Ringsted

Ringsted Forsyning tog i dag imod Marianne Vind og jeg. Tak for at vise os jeres nye store varmepumpe som sparer 6.400 tons CO2 årligt. Og tak for snakken om jeres arbejde i forhold til klimatilpasning. En enormt vigtig opgave fordi flere og flere borgere oplever oversvømmelser som følge af klimaforandringer, samt mere og mere regn

Socialdemokratisk Kongress

Socialdemokratisk Kongress

På weekendens S Kongres var mit budskab hvordan de nære sundhedstilbud er afgørende for vores tryghed som borgere, uanset om vi bor i Roskilde, Ringsted på Stevns, Lolland-Falster eller andre steder. Vi har taget mange initiativer de sidste fire år, men vi vil meget mere! Det handler om tryghed, uanset hvor vi bor.

Besøg hos Norrecco

Besøg hos Norrecco

Mere genanvendelse og mere bæredygtig råstofforsyning er enormt vigtigt temaer for vores fælles fremtid. Derfor besøgte jeg i går virksomheden Norrecco sammen med miljøudvalget i Danske Regioner.Vi skal genanvende langt mere byggeaffald og overskudsjord i fremtiden! I Region Sjælland har vi sat et ambitiøst mål om at genbrug skal erstatte 20% af råstofindvendingen i 2030.For at vi kan lykkes med det, så er virksomheder som Norrecco, med deres viden og engagement, vigtige partnere i det arbejde. Tak for en god snak om vores muligheder for at blive endnu bedre på den cirkulære økonomi.

EN KOGEBOG FOR FÆLLESSKABET - STØT HEADSPACE OG LEGEHELTENE VED AT KØBE BOGEN

EN KOGEBOG FOR FÆLLESSKABET - STØT HEADSPACE OG LEGEHELTENE VED AT KØBE BOGEN

I bogen kan du bl.a. møde Poul Nyrup Rasmussen, Morten Stig Christensen og præsten fra Årgang 0, der konfirmerede mig tilbage i 1993, samt medlemmer af min egen familie og ildsjælen Søren Hansen, der trak mig ind som leder i det frivillige foreningsliv som 13 årig. I alt har vi samlet en kogebog med 47 livretter. Tak til alle bogens deltagere. Og tusinde tak til alle der deltog ved dagens boglancering. Det var en fantastisk eftermiddag.Poul Nyrup Rasmussen fortalte om arbejdet i Headspace, og Henriette Madsen fra Børneulykkesfonden gav en levende beretning om værdien af Legeheltene. Kæmpe stor tak til ALLE jer frivillige, der har sørget for bogens tilblivelse. En særlig tak til idemageren Freddy Blak samt Ida og Palle for jeres store indsats siden ideen startede.Du kan købe bogen for 100 kr. via mail heinoskogebog@gmail.com eller kontakte Lis Hage Knudsen på tlf. 30 33 84 15. ALT overskud fra bogen går til organisationerne Headspace og Legeheltene!

Førerløse busser!

Førerløse busser!

Bestil bussen på alle tidspunkter af døgnet. Præcis når du har brug for den, og uanset om du bor i by eller på land. Sådan håber jeg fremtiden ser ud i Region Sjælland! I dag har vi taget et skridt i den retning med forsøget omkring sygehuset i Slagelse. Her fragter de førerløse busser nu patienter og medarbejdere rundt på vejen blandt andre bilister og cyklister. Et forsøg med enorme muligheder for bedre og mere grøn transport for alle borgere i vores region i fremtiden Sammen med Transportminister Benny Engelbrecht, Borgmester John Dyrby Paulsen og andre gode folk fra projekter indviede jeg i dag de førerløse busser. Jeg glæder mig til at følge projektet, og til at vi i Region Sjælland kan bruge teknologien til at skabe bedre transporttilbud til os alle.

Ringsted Sygehus

Ringsted Sygehus

I dag har jeg besøgt sygehuset i Ringsted i godt selskab med John Fobian-Madsen.  Det er lidt vildt, men Region Sjælland har i dag et af Danmarks største IT-sundhedsdatacentre med 380 medarbejdere her i Ringsted. Men der er mere plads, og vi vil gerne få gang i flere af de ledige lokale på det tidligere sygehus! Vi tror på, at der i Ringsted er store muligheder for at skabe et udviklingsmiljø mellem region og private virksomheder. Et sted, hvor der kan udvikles nye og bedre behandlingstilbud til os borgere, når vi har brug for sundhedsvæsenet. Men også tilbud, der skal give os nemmere og hurtigere kontakt til lægen, præcis når vi har brug for det. Vi har sikret lægevagten, blodprøvetagning og jordemoderkonsultation i Ringsted, men vi vil i fremtiden skabe endnu flere nære sundhedstilbud i Ringsted by fx en røntgenklinik Vi mener, at de undersøgelser og behandlinger, som kan klares nært, også skal klares nært! John Fobian-Madsen er opstillet for Ringsted-kredsen til regionsrådsvalget. John har i denne periode været en meget kompetent og aktiv suppleant. Jeg håber, at det nu er tid til at John får en fast plads i regionsrådet.

Nyt sundhedshus i Slagelse

Nyt sundhedshus i Slagelse

Når vi hver især har brug for lægen så er kvalitet og nærhed afgørende for at vi kan være trygge i, at vi får den hjælp vi har brug for. Derfor var det også med stor glæde, at jeg i fredags deltog i indvielsen af det nye sundhedshus i Slagelse Praktiserende læge Tue Flindt Müller kunne fortælle, at sundhedshuset allerede har betydet at flere læger under uddannelse er kommet til. Tillykke til Slagelse med det nye sundhedshus. Det giver nye muligheder for stærkt samarbejde mellem kommune og region til gavn for os alle, når vi har brug for sundhedsvæsenet.

Østbanen

Østbanen

Vi har fra Region Sjællands side lagt en plan for Østbanen, der betyder at skinnerne skal være skiftet på Østbanen i 3. kvartal 2022, så vi igen kan sikre stabil, hurtig og tryg transport for de mange borgere som hver dag benytter den livsnerve, som banen er. Nu har Miljøstyrelsen imidlertid meddelt at de skal bruge mere tid på at vurdere miljøpåvirkningerne. Det vil betyde en forsinkelse af udskiftningen af skinnerne. DET ER TUDE-TOSSET! Vi fjerner skinner, der har ligget på strækningen i mange år, for at ligge nye skinner på samme strækning, også vil styrelsen problematisere miljøpåvirkningerne. Nu går der for meget bureaukrati i den! Det er ikke til at bære, at borgerne i Faxe, Stevns og Køge kommuner endnu en gang skal opleve, at der sker en forsinkelse af udskiftningen af skinnerne på Østbanen. Vi har kæmpet længe for at få finansieringen på plads, og nu stilles der så nye skærpede krav og varsles forlænget sagsbehandlingstid for at give de nødvendige tilladelser. Jeg ønsker ikke at gå på kompromis med hensynet til natur og miljø, men det virker skørt, at der kræves en større undersøgelse, når det handler om udskiftning af allerede eksisterende skinner og sveller. Vi har fra Region Sjællands side bedt Movia og Lokaltog om hurtigst muligt at lave en redegørelse for, hvilke muligheder der er for at fortsætte driften på Østbanen, indtil sporfornyelsen er gennemført. Vi har desuden bedt Movia og Lokaltog om at udarbejde en revideret tidsplan for sporrenoveringen så snart miljøgodkendelserne er på plads. Vi vil desuden, i samarbejde med Movia og Lokaltog, gøre alt hvad vi kan, for at minimere konsekvenserne for borgerne, så de fortsat kan bruge Østbanen. Vi er i dag orienteret om denne nye situation i regionens forretningsudvalg, og vi presse maksimalt på for at miljøgodkendelserne kommer på plads hurtigst muligt, så forsinkelsen bliver så kort som overhovedet muligt!

Døllefjelde-Musse marked

Døllefjelde-Musse marked

Dejligt besøg på Døllefjelde-Musse marked i går. Blandt andet sammen med Socialdemokratiet i Guldborgsunds stærke borgmesterkandidat Simon Hansen. 

Fremtidens Psykiatri

Fremtidens Psykiatri

Ca. hver 4. rammes af psykisk sygdom, og borgere med psykiske lidelser lever i gennemsnit 15-20 år kortere end borgere uden psykiske lidelser. Det og meget mere drøftede vi på konferencen Fremtidens Psykiatri i Region Sjælland. Næsten 200 fagfolk, organisation og politikere deltog i den vigtige debat, med bidrag til vores fortsatte arbejde for at gøre hjælpen hurtigere, mere nær og tilpasset til den enkelte. Tak for alle bidrag til dette vigtige arbejde!

Flagdag!

Flagdag!

Tak til alle jer der er udsendt, eller har været udsendt, i Danmarks tjeneste! Alle jer der rejser ud i verden med Dannebrog på armen, og gør en forskel. Jeg havde i dag æren af at tale ved højtideligheden på Slotstorvet i Vordingborg. Tak for at I træder et skridt frem og træder til, når fællesskabet kalder. I gør en forskel for helt almindelige mennesker, og I gør Danmark tryggere. Dagen i dag er også en vigtig anledning til at mindes og en vigtig påmindelse om krigens pris. En særlig tanke til jer der har betalt en personlig pris. Vores faldne og jer det lever med mén efter udsendelse. I gør alle en forskel. Tak.

DHL Stafet

DHL Stafet

DHL Stafet med næsten 1000 Region Sjællandmedarbejdere. Motion, hygge og god stemning. Claus Bakke havde hurtigste tid af regionsrådets deltagere! Jeg er godt tilfreds med at have regionsrådets næst hurtigste tid Vi siger ikke hvor mange fra regionsrådet der deltog. Mange medarbejderne havde valgt at deltage, og sørgede for en dejlig stemning! Tak til alle for en hyggelig aften

Besøg på Nykøbing F. Sygehus

Besøg på Nykøbing F. Sygehus

Jeg havde fredag Lennart Damsbo-Andersen med på Nykøbing F. Sygehus for en snak om vores udvidelse og modernisering af sygehuset for næsten 700 mio. kr. Vi havde blandt andet en god drøftelse af vores store fokus på, hvordan vi i regionen arbejder for at sikre elever på byggerierne samt at løn- og arbejdsforhold bliver overholdt. Vi besøgte også Athena-huset på sygehuset som rummer forskning, uddannelse og innovation. Et vigtigt hus som bidrager til hele tiden at udvikle fagligheden på sygehuset, samtidig med at forskning, uddannelse og innovation er vigtigt for at skabe den attraktive arbejdsplads. Lennart og jeg kunne konstatere at patienten her i Athena-huset var flot behandlet og havde det godt.

Aftale om Region Sjællands budget for 2022

Aftale om Region Sjællands budget for 2022

Budgetaftale som fokuserer på styrket behandling, service for vores borgere, fastholdelse af vores medarbejdere og grøn omstilling Vi har onsdag aften indgået aftale om Region Sjællands budget for 2022. Det betyder bl.a. styrket kræftbehandling og bedre behandling af borgere, der bliver ramt af blodprop i hjertet. Vi investerer yderligere i fastholdelse af vores medarbejdere og i den grønne omstilling. Samtidig ændrer vi nu reglerne for kørselsgodtgørelse til patienter, så man igen kan få statens takster for kørsel i egen bil til behandling på sygehuset. Disse og flere andre initiativer i budget 2022 har været meget vigtige for Socialdemokratiet i forhandlingerne, og jeg er glad for at det er lykkes at samle hele regionsrådet bag aftalen. Det sikrer fælles retning og tryghed for borgerne i Region Sjælland. Tak til alle partier for et godt forhandlingsforløb og en god budgetaftale for Region Sjælland.

LÆGEVAGT OGSÅ LOKALT!

Da jeg, før sidste valg, blev spurgt om min holdning til forslaget om at lukke lægevagterne i Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nakskov var mit svar meget præcist. “Det bliver ikke på min vagt!” Vi skal derimod sikre og udvikle lægevagten i Region Sjælland, og dermed sikre tryghed for os borgere uanset hvor vi har valgt at bosætte os. Det er derfor en særlig dag for mig i dag. Region Sjælland har nemlig overtaget driften af lægevagten disse 5 steder i dag, og lægevagterne er nu åbne hver dag. Det har været en hård kamp at komme hertil, og mange har undervejs fortalt mig, at det ikke kunne lade dig gøre. Dagen er derfor, for mig, også et eksempel på at vision og vedholdenhed betaler sig! Tak for indsatsen til alle der har kæmpet med.

Maraton nr. 100

Maraton nr. 100

Britt Drud Sørensen løb i dag sit maratonløb nr. 100 på Frame Runner Jeg var så heldig at løbe med, på en Frame Runner, de første 5 km rundt i Kalundborg sammen med Britt. En fantastisk bedrift af Britt, og en rigtig god oplevelse for mig. Britt har Cerebral Parese, og viser virkelig hvordan sport kan være den bedste medicin både fysisk og mentalt. Men frem for alt viser Britt, at rigtig meget er muligt, og hvordan vi gennem idræt kan styrke fællesskabet. Tusinde tak for løbeturen Britt og kæmpe tillykke med de 100 Maratonløb Vildt sejt

FRA BESKIDT TIL RENT VASKETØJ

FRA BESKIDT TIL RENT VASKETØJ

Jeg har i dag besøgt vores sygehusvaskeri i Nykøbing Falster. Jeg var inviteret af Tom Mathiesen som også er arbejdsmiljørepræsentant. Tusinde tak for invitationen! Alle led i sundhedsvæsenets kæde er afgørende for, at vi kan give vores borgere god behandling i Region Sjælland, og I leverer en fantastisk indsats Tak for et spændende besøg hvor jeg hørte om de mange led i vaskeprocessen, men hvor vi også fik en god snak om vigtige emner som arbejdsmiljø, og om hvordan vi bruger varmen fra det beskidte vand, til opvarmning af det rene vand, for at spare energi

Hjælp og støtte til PFOS-forgiftede borgere!

Hjælp og støtte til PFOS-forgiftede borgere!

Jeg mødtes i dag med formand for Korsør Kogræsserforening Kenneth Nielsen for at høre om det arbejde, som Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus har i gang for at hjælpe de Korsør-borgere, der har været udsat for PFOS-forureningen. Vi hørte om forskningsprojektet, hvor det skal undersøges, om kolesterolsænkende middel kan øge udskillelsen af PFOS, og vi fik en god drøftelse af sagen og dens betydning for de berørte borgere. Jeg har bedt regionens administration undersøge, hvordan vi i Region Sjælland, i fællesskab med Slagelse Kommune, kan tilbyde yderligere hjælp til de berørte borgere, eksempelvis i form af psykologhjælp. At gå med stor usikkerhed i denne svære situation kan være enormt opslidende for de berørte, og det ligger mig meget på sinde at vi gør alt, der står i vores magt, for at sikre den nødvendige støtte til de berørte borgere! Jeg vil desuden gå tilbage til Regionsrådet og søge opbakning hos de øvrige partier til at sætte penge af på budgettet til forskningsprojektet, for at sikre at økonomien på ingen måde er en barriere for forskningsprojektets fremdrift og hjælpen til de berørte. Afdelingen på sygehuset i Holbæk gør et kæmpestort stykke arbejde for at hjælpe og rådgive de borgere, der må gå i stor usikkerhed. På billedet ses Kennet Nielsen, formand for Kogræsserforeningen og Ann Lyngberg, der er ledende overlæge på Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk sygehus og jeg selv.