32 MIO. EKSTRA TIL ARBEJDSMILJØET. MINIMUM.

Som regionsrådsformand oplever jeg hver eneste dag på vores sygehuse engagerede medarbejdere, der knokler for at give os borgere den bedste behandling og pleje.
Medarbejdere der bare ikke kan løbe stærkere. Flere steder er presset og tempoet for højt. Det kan vi ikke være bekendt over sundhedspersonalet, som hver dag yder en ekstraordinær indsats, trods pukler efter corona-pandemi og sygeplejerskestrejke, og store udfordringer med at rekruttere det nødvendige personale. For slet ikke at tale om at flere af os bliver syge, og flere sygdomme behandles end før.
I mange år under borgerlig ledelse var mantraet, at den offentlige sektor skulle “køre lidt længere på literen”. Det stopper nu. Efterslæbet fra mange års underprioritering er store. Det kræver en markant opprioritering fra Folketingets side i den kommende tid.
I Region Sjælland har vi siden jeg blev formand for 4 år siden, taget mere end 20 konkrete initiativer for at forbedre arbejdsmiljøet, og sikre mere tid til vores medarbejdere og dermed mere tid til patienten. Eksempler er:
- Vi har prioriteret mere 190 mio kr. ekstra til mere personale, rekruttering og fastholdelse samt arbejdsmiljøindsatser på sygehusene. Herunder 90 mio kr. til flere sygeplejersker og vi har investeret i nye semi-intensive senge, der skal tilføre flere medarbejdere og mere tid til patienten.
- Vi har igangsat arbejde med dialogbaseret vagtplanlægning og brug af flere faggrupper i opgaveløsningen for at aflaste eksempelvis sygeplejersker og læger.
- Vi arbejder med konkrete forsøg på flere afdelinger, der øger andelen af fuldtidsansatte for at lette arbejdspresset for de enkelte medarbejdere.
- Vi har prioriteret flere penge til kompetenceudvikling, og vi henvender os aktuelt direkte til 500 sygeplejersker, der p.t. arbejder uden for faget.
Og så sent som i går fik jeg opbakning i Regions Sjællands forretningsudvalg til disse nye indsatser:
- Vi afsætter nu yderligere minimum 25 mio. kr. til konkrete initiativer der straks iværksættes. Det betyder bl.a. at vi får mere administrativt personale - eksempelvis lægesekretærer - der skal understøtte og aflaste eksempelvis sundhedspersonalet, så der kan blive mere tid til patienten.
- Vi har tidligere er afsat 7 mio. kr. i budgetaftalen for 2022 til fastholdelse af medarbejdere. I denne uge har vi afsat 25 mio. kr. yderligere, så vi nu er oppe på 32 mio. kr. ekstra til arbejdsmiljøindsats i sundhedssektoren i Region Sjælland. Det er et supplement til, at der tidligere er bevilget ca. 90 mio. kr. til ansættelse af flere sygeplejersker.
- Vi er på vej med et konkret forslag til, hvordan vi kan afbureaukratisere vores ledelsestilsyn, som er en stor arbejdsopgave for mange ledere.
- Vi er på vej med et oplæg, til hvordan vi kan hjælpe vores borgere endnu mere, via vores dygtige paramedicinere helt ude i borgernes egne hjem, for at undgå indlæggelser som kan forebygges.
- Vi undersøger om nye lønværkstøjer kan tages i brug. I forhold til lønspørgsmålet, så vil jeg gerne tydeligt gentage og understrege, at jeg ønsker ligeløn indført, og at jeg kæmper for, at Folketing, Regioner og Kommuner forpligtiger sig til at udligne de forskelle lønstrukturkomiteen finder. Det skal gælde både for sygeplejersker og andre faggrupper.
Jeg tror på at vi kan nytænke gode muligheder for at løse den aktuelle situation, som skaber et sundere arbejdsmiljø, inddragelse af medarbejderne, og stærk rekruttering og fastholdelse af vore dygtige medarbejdere. Opgaven med at rekruttere det nødvendige personale, og et højt pres i sundhedsvæsenet, er gældende i hele Danmark. Uanset hvem der siger noget andet, så er der ikke noget kvik-fix, men vi kan i fællesskab mellem medarbejdere, faglige organisationer og Region Sjælland løse opgaven. Derfor er jeg også glad for den gode dialog, jeg har med de faglige organisationer. I går Helle Dirksen formand for Danske Sygeplejeråd Kreds Sjælland, hvor vi blandt andet drøftede disse nye indsatser.