Hjælp og støtte til PFOS-forgiftede borgere!

Jeg mødtes i dag med formand for Korsør Kogræsserforening Kenneth Nielsen for at høre om det arbejde, som Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus har i gang for at hjælpe de Korsør-borgere, der har været udsat for PFOS-forureningen. Vi hørte om forskningsprojektet, hvor det skal undersøges, om kolesterolsænkende middel kan øge udskillelsen af PFOS, og vi fik en god drøftelse af sagen og dens betydning for de berørte borgere.
Jeg har bedt regionens administration undersøge, hvordan vi i Region Sjælland, i fællesskab med Slagelse Kommune, kan tilbyde yderligere hjælp til de berørte borgere, eksempelvis i form af psykologhjælp. At gå med stor usikkerhed i denne svære situation kan være enormt opslidende for de berørte, og det ligger mig meget på sinde at vi gør alt, der står i vores magt, for at sikre den nødvendige støtte til de berørte borgere!
Jeg vil desuden gå tilbage til Regionsrådet og søge opbakning hos de øvrige partier til at sætte penge af på budgettet til forskningsprojektet, for at sikre at økonomien på ingen måde er en barriere for forskningsprojektets fremdrift og hjælpen til de berørte.
Afdelingen på sygehuset i Holbæk gør et kæmpestort stykke arbejde for at hjælpe og rådgive de borgere, der må gå i stor usikkerhed. På billedet ses Kennet Nielsen, formand for Kogræsserforeningen og Ann Lyngberg, der er ledende overlæge på Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk sygehus og jeg selv.