INGEN MEDARBEJDERE SKAL FORFØLGES OG VÆRE UTRYGGE!

Vores medarbejdere kæmper hver dag for at give den bedste behandling og pleje til os borgere. Det er vigtigt for mig, at medarbejderne kan føle sig sikre og trygge i deres arbejde. Det gælder særligt i job, hvor der er risiko for, at medarbejderen kan opsøges af borgere eller udsættes for chikane. Derfor er jeg også glad for at vi i Region Sjælland, i vores budgetaftale for 2022, har besluttet at udnytte de nuværende regler fuldt ud, så medarbejderne i fremtiden skal kunne identificere sig i patientjournaler med initialer eller medarbejdernummer i stedet for navn.