KORTERE VENTETID PÅ HØREAPPARATER

For hørehæmmede er et høreapparat uundværligt. Uden et godt høreapparat mistes muligheden for småsnakke i køen, for at forestå en ekspedient og ikke mindst at kunne forstå sine kære.
Majbritt Tobberup har et kompliceret høretab, og oplever hver eneste dag, hvor afgørende det er for hendes liv at have et godt høreapparat.
Majbritt er desuden landsformand for Høreforeningen, og inviterede i torsdags til debatmøde.
Temaet var, vigtigheden af kunne få hurtig hjælp når man lider af høretab.
Selvfølgelig er et godt høreapparat helt afgørende for ens sociale liv, arbejdsliv og livskvalitet. Derfor blev jeg meget chokeret da jeg for 4 år siden, som nyvalgt Regionsrådsformand, så den forfærdelige venteliste.
Dengang var ventetiderne på høreapparat i Region Sjælland over 100 uger. I dag er ventetiden 4 uger for ukomplicerede høretab og 20 uger for komplicerede høretab.
En forbedring på mere end 80 uger men vi er ikke i mål.
Jeg vil fortsætte arbejdet, for vi skal have ventetiderne endnu længere ned! Det her handler om livskvalitet for hørehæmmede.