Mere tid til patienten og mere fair arbejdsvilkår for vores sundhedspersonale!

Hvis vi ansætte flere lægesekretærer samt social- og sundhedsassistenter til de praktiske opgaver, skal vi kunne aflaste læger, sygeplejersker og jordemødre!
Presset i det danske sundhedsvæsen er enormt højt for vores medarbejdere. Det skyldes bl.a. at det er svært at rekruttere de nødvendige læger, sygeplejersker og jordemødre. De vilkår vi har nu er ikke fair for nogen, og derfor skal vi finde nye løsninger.
Derfor foreslår vi i Socialdemokratiet, sammen med SF, følgende:
Vi vil i Region Sjælland ansætte mellem 100 og 140 lægesekretærer samt social- og sundhedsassistenter ekstra som en hjælp til vores nuværende sundhedspersonale. På den måde vil vi frigøre mere tid til kerneopgaven, og skabe mere tid til den enkelte patient. Vi tror på, at det er vigtigt for at forbedre både patientoplevelsen for vores borgere, og for at forbedre arbejdsmiljøet på Region Sjællands sygehuse. Et mindre arbejdspres skal også medvirke til, at vi med større succes kan rekruttere sygeplejersker, læger og jordemødre i fremtiden.
Vi har over de seneste år taget mere end 20 konkrete initiativer for at lette arbejdspresset på vores sygehuse, men vi oplever alligevel et stigende arbejdspres. Samtidig har vi fået rettet op på den skrantende økonomi, som vi overtog i 2018. Derfor mener vi, at Region Sjælland er nødt til at investere markant i aflastning af personalet på vores sygehuse. Dette initiativ løser ikke hele udfordringen, men er en blandt mange indsatser, der skal forbedre arbejdsmiljøet og patientoplevelsen på Region Sjællands sygehuse.
Jeg inviterer desuden som Regionsrådsformand i Region Sjælland alle sundhedsfaglige- og patientgrupper til i fælleskab at finde nye løsninger sammen med os.