Besøg hos Norrecco

Mere genanvendelse og mere bæredygtig råstofforsyning er enormt vigtigt temaer for vores fælles fremtid. Derfor besøgte jeg i går virksomheden Norrecco sammen med miljøudvalget i Danske Regioner.

Vi skal genanvende langt mere byggeaffald og overskudsjord i fremtiden! I Region Sjælland har vi sat et ambitiøst mål om at genbrug skal erstatte 20% af råstofindvendingen i 2030.

For at vi kan lykkes med det, så er virksomheder som Norrecco, med deres viden og engagement, vigtige partnere i det arbejde. Tak for en god snak om vores muligheder for at blive endnu bedre på den cirkulære økonomi.