Østbanen

Vi har fra Region Sjællands side lagt en plan for Østbanen, der betyder at skinnerne skal være skiftet på Østbanen i 3. kvartal 2022, så vi igen kan sikre stabil, hurtig og tryg transport for de mange borgere som hver dag benytter den livsnerve, som banen er. Nu har Miljøstyrelsen imidlertid meddelt at de skal bruge mere tid på at vurdere miljøpåvirkningerne. Det vil betyde en forsinkelse af udskiftningen af skinnerne.
DET ER TUDE-TOSSET!
Vi fjerner skinner, der har ligget på strækningen i mange år, for at ligge nye skinner på samme strækning, også vil styrelsen problematisere miljøpåvirkningerne.
Nu går der for meget bureaukrati i den!
Det er ikke til at bære, at borgerne i Faxe, Stevns og Køge kommuner endnu en gang skal opleve, at der sker en forsinkelse af udskiftningen af skinnerne på Østbanen. Vi har kæmpet længe for at få finansieringen på plads, og nu stilles der så nye skærpede krav og varsles forlænget sagsbehandlingstid for at give de nødvendige tilladelser. Jeg ønsker ikke at gå på kompromis med hensynet til natur og miljø, men det virker skørt, at der kræves en større undersøgelse, når det handler om udskiftning af allerede eksisterende skinner og sveller.
Vi har fra Region Sjællands side bedt Movia og Lokaltog om hurtigst muligt at lave en redegørelse for, hvilke muligheder der er for at fortsætte driften på Østbanen, indtil sporfornyelsen er gennemført.
Vi har desuden bedt Movia og Lokaltog om at udarbejde en revideret tidsplan for sporrenoveringen så snart miljøgodkendelserne er på plads.
Vi vil desuden, i samarbejde med Movia og Lokaltog, gøre alt hvad vi kan, for at minimere konsekvenserne for borgerne, så de fortsat kan bruge Østbanen.
Vi er i dag orienteret om denne nye situation i regionens forretningsudvalg, og vi presse maksimalt på for at miljøgodkendelserne kommer på plads hurtigst muligt, så forsinkelsen bliver så kort som overhovedet muligt!