SAMMEN SKAL VI FINDE DE GODE LØSNINGER!

Rigtig godt debatmøde hos FOA i Region Sjælland i dag.
Særligt godt fordi der kom rigtig gode og konkrete indspil fra tillidsrepræsentanterne, til hvordan vi kan forbedre vores sundhedsvæsen og arbejdsmiljø i fremtiden.
Alle ansatte på Regiones hospitaler, skal have lov til og mulighed for at bruge deres kompetencer fuldt ud, når de er på arbejde. Til gavn for borgerne, men også for medarbejderne, da vi mangler personale. Kun ved at bruge alles kompetencer fuldt ud kan vi sikre sundhedsvæsenet i fremtiden. Det vil blive et vedvarende fokus hos mig!
Og et særligt godt møde fordi det kun er ved at tale sammen, vi finder de bedste løsninger. Derfor har inddragelse af patienter og medarbejdere et stort fokus hos mig.
Mange tak for invitationen, for jeres engagement og et godt møde!