Svanholm i Nysted

Læge Christina Svanholm i Nysted arbejder, sammen med en række andre ildsjæle, med at skabe et moderne Sundheds- og Trivselshus bestående af en række funktioner lige fra læge, fysioterapeut og fodterapeut til inddragelse af foreningslivet for bl.a. at afhjælpe ensomhed. Et fantastisk spændende projekt som Region Sjælland skal støtte alt det vi kan, og samtidig lære af til vores arbejde med at flytte sundhedsvæsenet tættere på alle i regionen og skabe stærkere samarbejder på tværs af funktioner til glæde for os alle som borgere. Tak for er enormt spændende besøg hos jer og tak for jeres store engagement for sundheden og fællesskabet👍