Uddannelse og brug af alle kompetencer er vigtigt - alle steder i sundhedsvæsenet!

I Socialdemokratiet ønsker vi at bruge alles kompetencer fuldt ud, for at få det bedste sundhedsvæsen. Og det er nødvendigt. For vi bliver flere ældre, fordi vi heldigvis lever længere og længere.
Hvis vi får flertal efter valget, så vil vi i første halvår af 2022 have en grundig evaluering og status på regionens Serviceassistentkoncept. For det er i hele sundhedsvæsenet brug for mange flere hænder og fokus på at bruge alles kompetencer på bedste måde til gavn for vores patienter.
Vi er derfor positive overfor en model hvor fx rengøringsassistenter stadig får en erhvervsuddannelse til serviceassistenter for at sikre bredere kompetencer til flere opgaver. Men vi er også positive overfor at bruge portøruddannelsen til at uddanne og ansætte portører til vores sygehuse.
Vi tror på at en sådan model vil kunne gavne både patientbehandlingen og arbejdsmiljøet.
Billedet er fra tidligere på Slagelse sygehus. Her fik jeg både mulighed for at være med til at køre patienter i sengene og deltog i rengøringen